Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

3374 c9e6 390
Reposted frombrumous brumous viafutureiscoming futureiscoming
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaRozaa Rozaa
7243 a086 390
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive
5541 a887 390
Reposted fromtwice twice viayouaresonaive youaresonaive

February 12 2019

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
4705 f576 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viayouaresonaive youaresonaive
7628 a974 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viainnocentsoul innocentsoul
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
2327 8be3 390
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viaRozaa Rozaa
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viaRozaa Rozaa

November 08 2018

9513 60d5 390
Reposted fromonlyman onlyman viapuremindx puremindx
9774 60f5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapuremindx puremindx

October 31 2018

Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapuremindx puremindx
2634 a576 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapuremindx puremindx

October 24 2018

6051 72d0 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakarmacoma karmacoma
6800 4fad 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viayouaresonaive youaresonaive
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
„Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź. Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch. My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste”.
— Anthony de Mello
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl