Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2020

5071 8ff3 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viapuremindx puremindx
1138 0fc3 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialaparisienne laparisienne
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
1118 9fec 390
Lempicka, The Sleeper, 1932
Reposted from0 0 vialaparisienne laparisienne
5057 f7e1 390
Reposted fromkarahippie karahippie
1489 c659 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamilostki milostki
Świat nie jest dziełem ciemności i nie do ciemności zostaliśmy powołani (...) Twoje serce może wyżej, może dużo wyżej
— o. Jan Andrzej Kłoczowski

March 24 2020

0255 cc63 390

February 07 2020

0302 531b 390
#anneandgilbertdance
Reposted fromshakeme shakeme viamilostki milostki
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.

November 18 2019

8759 ff68 390
Reposted fromtwice twice viawszystkodupa wszystkodupa
3575 30f7 390
nice street art
Reposted fromdelima delima viawszystkodupa wszystkodupa

November 07 2019

Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viafutureiscoming futureiscoming

October 07 2019

6306 a45c 390
James R. Eads and Chris McDaniel
Reposted byusuntoMezame
4321 4c7e 390
Reposted fromrebeca-jesrel rebeca-jesrel viamilostki milostki
0842 a418 390
1229 2cf4 390
Bieszczady - Dwernik-Kamień
Reposted fromniedopitekakao niedopitekakao viamilostki milostki
9514 8f7f 390
Reposted fromMuppet Muppet viamilostki milostki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...