Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

0302 531b 390
#anneandgilbertdance
Reposted fromshakeme shakeme viayouaresonaive youaresonaive
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.

November 18 2019

8759 ff68 390
Reposted fromtwice twice viawszystkodupa wszystkodupa
3575 30f7 390
nice street art
Reposted fromdelima delima viawszystkodupa wszystkodupa

November 07 2019

Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viafutureiscoming futureiscoming

October 07 2019

6306 a45c 390
James R. Eads and Chris McDaniel
Reposted byusuntoMezame
4321 4c7e 390
0842 a418 390
1229 2cf4 390
Bieszczady - Dwernik-Kamień
9514 8f7f 390
Reposted fromMuppet Muppet viayouaresonaive youaresonaive
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora "Memento"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafutureiscoming futureiscoming

September 08 2019

5370 6815 390

August 19 2019

Reposted fromshakeme shakeme viayouaresonaive youaresonaive
9275 7912 390
Reposted fromstylte stylte viawszystkodupa wszystkodupa
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl