Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

2074 ae6f 390
Reposted fromkrzysk krzysk viawszystkodupa wszystkodupa
Aleje Jerozolimskie (róg Chałubińskiego), 1966 fot. Jerzy Piasecki
5371 5333 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viawszystkodupa wszystkodupa

November 13 2017

6572 613e 390
2830 edc4 390
Reposted fromunco unco viawszystkodupa wszystkodupa
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viawszystkodupa wszystkodupa
3440 b62f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viainnocentsoul innocentsoul
0650 858d 390
Reposted fromfelicka felicka viawhiskywithsprite whiskywithsprite
0962 637b 390
6623 d8a4 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viabeinthe beinthe

November 02 2017

Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainnocentsoul innocentsoul
2295 0bc3 390
Reposted fromtwice twice viapuremindx puremindx
7967 f578 390
Reposted fromdiicap diicap viapuremindx puremindx
3792 32fa 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapuremindx puremindx
3410 db51 390
Reposted fromtfu tfu viapuremindx puremindx

September 18 2017

Reposted fromciarka ciarka viawszystkodupa wszystkodupa
3563 5e02 390
Reposted fromamatore amatore viainnocentsoul innocentsoul

July 25 2017

Ania kiedyś powiedziała, że dbanie o dom jest trochę jak mówienie drugiej osobie „kocham Cię”.
— Sebastian L. , http://niebalaganka.pl/rodzinne-rytualy-okiem-meza/
Reposted bynostalgiaaniola nostalgiaaniola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl