Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

6397 2173 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
6140 090a 390
Reposted fromuoun uoun viadiedrunk diedrunk
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viaginger-gato ginger-gato

April 18 2017

3630 4913 390
Reposted fromkrzysk krzysk viainnocentsoul innocentsoul
Prague

April 13 2017

To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaIriss Iriss

April 12 2017

7197 473c 390
Reposted fromollardo ollardo viawhiskywithsprite whiskywithsprite

April 10 2017

1782 df0b 390
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viapuremindx puremindx
1736 835e 390
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viaRozaa Rozaa

April 07 2017

9571 be93 390

vintageeveryday:

Showgirls playing chess backstage at the Latin Quarter nightclub, New York, 1958.

Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive

April 05 2017

4553 17a3 390

brudesworld:

Heavy Metal magazine cover art by John Bolton, March 1980

0256 0695 390
Reposted fromkaas kaas viafutureiscoming futureiscoming
Reposted fromoll oll viafutureiscoming futureiscoming

April 03 2017

1925 1b54 390
Reposted fromlaters laters viainnocentsoul innocentsoul
3248 957b
Reposted fromthinredline thinredline viabeinthe beinthe

March 27 2017

5061 710d 390

Vincenzo Balocchi - Love in Florence, 1940s.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawszystkodupa wszystkodupa

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl