Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście. ”
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
0049 126b 390
Julian Tuwim
Reposted byMerlinkadum-spiro-spero

March 04 2019

Nie umiem oddać wszystkiego. Ale umiem się podzielić. 
— Szymon Hołownia
Reposted bySkydelaninto-blackpiehusdunkellichtliliowadusza

February 21 2019


Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viafutureiscoming futureiscoming
3374 c9e6 390
Reposted frombrumous brumous viafutureiscoming futureiscoming
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaRozaa Rozaa
7243 a086 390
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive
5541 a887 390
Reposted fromtwice twice viayouaresonaive youaresonaive

February 12 2019

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
4705 f576 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viayouaresonaive youaresonaive
7628 a974 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viainnocentsoul innocentsoul
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
2327 8be3 390
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viaRozaa Rozaa
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viaRozaa Rozaa

November 08 2018

9513 60d5 390
Reposted fromonlyman onlyman viapuremindx puremindx
9774 60f5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapuremindx puremindx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl