Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viawszystkodupa wszystkodupa
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"

February 27 2018

2445 f25f 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapuremindx puremindx
6149 e295 390
Reposted fromshakeme shakeme viadiedrunk diedrunk

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadiedrunk diedrunk

February 12 2018

9854 a9cd 390
Reposted fromumorusana umorusana viakamilciable kamilciable
6525 3f23 390
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viakamilciable kamilciable
9514 8f7f 390
Reposted fromMuppet Muppet viawhiskywithsprite whiskywithsprite
4583 bbb5 390

February 01 2018

4690 6357 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawhiskywithsprite whiskywithsprite
1739 04e6 390
Reposted fromhagis hagis viayouaresonaive youaresonaive
4187 aa41 390
3791
Reposted fromkarli2 karli2 viafutureiscoming futureiscoming
2550 9a6a 390
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa

January 13 2018

9936 660c 390

Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
6065 2436 390
Reposted fromlaters laters viawszystkodupa wszystkodupa

December 28 2017

1242 6b0a 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromborn2die born2die viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl