Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

Reposted fromciarka ciarka viawszystkodupa wszystkodupa
3563 5e02 390
Reposted fromamatore amatore viainnocentsoul innocentsoul

July 25 2017

Ania kiedyś powiedziała, że dbanie o dom jest trochę jak mówienie drugiej osobie „kocham Cię”.
— Sebastian L. , http://niebalaganka.pl/rodzinne-rytualy-okiem-meza/
Reposted bynostalgiaaniola nostalgiaaniola

May 08 2017

2581 740c 390
Stanisław Masłowski, Wschód księżyca, 1884
Reposted fromciarka ciarka viafutureiscoming futureiscoming
0307 2efe 390

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

7312 e10c 390
Reposted fromthinredline thinredline viaIriss Iriss

April 19 2017

6397 2173 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
6140 090a 390
Reposted fromuoun uoun viadiedrunk diedrunk
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viaginger-gato ginger-gato

April 18 2017

3630 4913 390
Reposted fromkrzysk krzysk viainnocentsoul innocentsoul
Prague

April 13 2017

To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaIriss Iriss

April 12 2017

7197 473c 390
Reposted fromollardo ollardo viawhiskywithsprite whiskywithsprite

April 10 2017

1782 df0b 390
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viapuremindx puremindx
1736 835e 390
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viaRozaa Rozaa

April 07 2017

9571 be93 390

vintageeveryday:

Showgirls playing chess backstage at the Latin Quarter nightclub, New York, 1958.

Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl